Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Va pensiero- Nabucco- Verdi.


Κι αυτό για χαμένη Πατρίδα μιλάει και για την Ελευθερία ενός σκλαβωμένου Λαού!
Γαιτί, όποιος αγαπάει την Πατρίδα του, αγαπάει πρώτα το Λαό της!

Δεν υπάρχουν σχόλια: